Anouncement‎ > ‎

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดหางาน

โพสต์28 ต.ค. 2557 20:09โดยpadnadcha.a@bu.ac.th

แผนกแนะแนวและจัดหางาน   ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง  สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ  Career All in One  สำหรับนักศึกษาชันปีที่ 3 - 4  และที่ใกล้สำเร็จการศึกษา    ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีัพ

 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557    ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2  
และโถงหอสมุดสุรัตน์  วิทยาเขตรังสิต

     * การเขียน Resume ที่สมบูรณ์แบบเพื่อใช้สมัครงาน

     * การฝึกสัมภาษณ์งาน  กับ ตัวแทนฝ่าย HR สถานประกอบการชั้นนำ จำนวนกว่า 15 แห่ง / วัน

    * การใหัความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน  จากสำนักงานประกันสังคม

    * การแต่งหน้า/ทำผม เสริมสร้างบุคลิกภาพ

Comments