การอบรม e-Portfolio จะจัดในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ** เลื่อนการอบรมดังนั้น วันที่ 10 ก.ย. จะเรียนตามปกติค่ะ ***

สำหรับ นักศึกษาวิชา IT200 จะเป็นช่วงเช้า 
สำหรับ นักศึกษาวิชา IT401 จะเป็นช่วงบ่าย

รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งในภายหลังค่ะ :)