วิทยากรผู้บรรยายในวันที่ 24 เมษายน คือ คุณบุญต่อ  สุริยบรรเจิด (Mr.Boontor  Suriyabuncherd
ตำแหน่ง Vice President ของบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

Topic

Detail

SAP คืออะไร ประกอบด้วยระบบงานอะไรบ้างอย่างย่อๆ

Date: 24 Apr

Duration: 11.30-14.00 

Room K333

ยกตัวอย่างบริษัทที่นำ SAP ไปใช้งาน โดยจำลองภาพให้เห็นว่า

·        การทำงานโดยใช้ SAP ในองค์กรธุรกิจจริงๆ เป็นอย่างไร โดยยกตัวอย่างธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น ธนาคาร โรงงาน          อุตสาหกรรม ซื้อมาขายไป สายการบิน เป็นต้น

·        มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง ภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานทำอะไรบ้างใน SAP เพื่อโยงไปสายอาชีพ

·        การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำ SAP มาใช้งาน เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง

แนะนำสายงานด้าน SAP และการเตรียมตัวในการเข้าสู่สายอาชีพ


**ให้นักศึกษาทุกคนเข้าฟังบรรยาย ห้ามขาดโดยเด็ดขาด
- ทำรายงานเดี่ยวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฟัง โดยพิมพ์สรุปส่งทาง Folder กลุ่มของตนเอง โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น เลขที่_SAP.docx
- ส่งไฟล์ โดยไม่ให้ copy กันเด็ดขาด ถ้าพบว่า copy จะไม่มีคะแนนทั้งกลุ่ม 
- กำหนดส่ง ภายในวันอังคารที่ 28 เม.ย. 58