ให้นักศึกษาหากรณีศึกษา 
- กลุ่มละ 1 กรณีศึกษา
- กรณีศึกษาเป็นบริษัทหรือองค์กรในรูปแบบ e-Business คือ มีระบบ EAI ในการบริหารจัดการ
    - ให้วิเคราะห์ว่าระบบที่องค์กรนำมาใช้ มีแผนกใดในองค์กรเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร เกิดประโยชน์อย่างไร
    - อธิบายถึงระบบที่องค์กรนั้นนำมาใช้ว่า มีการทำงานอย่างไร ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
- ส่งไฟล์ PPT + Word ใน Folder ภายในวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.
- นำเสนอตามวันที่กำหนด