การส่งงานสำหรับ Flow Chart ทำดังนี้
1. ให้นักศึกษาสร้าง Folder ชื่อ Week 3- Database ใน Google Drive
2. บันทึกไฟล์งานทั้งหมด ไว้ใน Folder ในข้อ 1.
3. Click ขวาที่ folder เลือกเมนู Share ในหน้า Share ให้เลือก Change ที่ Who has access เป็น Anyone with the link เลือก Save
4. ให้ Copy ลิงค์ที่ Link to share และนำมาใส่ใน Form ด้านล่างค่ะ

กำหนดส่งงาน ex_db1 ภายในวันที่ 10 ก.ย. 56

Database


Ċ
padnadcha.a@bu.ac.th,
16 ก.ย. 2556 10:28
Ċ
padnadcha.a@bu.ac.th,
2 ก.ย. 2556 19:52
Ċ
padnadcha.a@bu.ac.th,
16 ก.ย. 2556 10:33